Error: Expected response code 200, got 400 The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Body:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
LEDO

Vereniging

Ledenadministratie

De ledenadministratie is momenteel in handen van Petra Tangena.

Aanmelden kan schriftelijk via een aanmeldingsformulier dat je kunt vragen aan de leider van je groep of via het invullen van het aanmeldingsformulier in Word, dat je hier kunt downloaden.

Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail.

Afmelden kan alleen schriftelijk per half jaar, en wel per 30 juni of per 31 december. Bij tussentijdse afmeldingen blijft de contributie dus verschuldigd tot aan het eerstvolgende opzegmoment.