Volleybal

Contributie

Iedere tak van sport heeft zijn eigen contributie. Dit bedrag wordt bepaald door de plaats waar getraind wordt (sportzaal, brookshoes of gymzaal basisschool), de leiding die voor de groep staat en de samenstelling van de groep.

Ieder jaar wordt er in de algemene ledenvergadering gestemd over een standaard contributieverhoging van 3% om de inflatie bij te houden.

Alle competitie spelende leden worden door de ledenadministratie ook ingeschreven bij de Nederlandse Volleybal Bond. De contributie die u hiervoor 1x per half jaar verschuldigd bent, wordt via automatische incasso door Ledo bij u geïnd.
Voor de wedstrijdpas, die verplicht is, moet een (digitale) pasfoto worden aangeleverd.
Wanneer u wedstrijden speelt bent u verplicht wedstrijdkleding aan te schaffen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Het wedstrijdshirt dient te worden aangeschaft via Ledo.

Per 1-7-2019 bedraagt de contributie per kwartaal:

dames recreanten 40 jaar e.o. €   37,10
heren recreanten 50 jaar e.o. €   34,50
dames recreanten competitie 20 jaar e.o. €   34,50
jeugd 6 t/m 12 jaar €   28,75