Error: Expected response code 200, got 400 The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Body:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
LEDO

Gym

Contributie

Iedere tak van sport heeft zijn eigen contributie. Dit bedrag wordt bepaald door de plaats waar getraind wordt (sportzaal, brookshoes of gymzaal basisschool), de leiding die voor de groep staat en de samenstelling van de groep.

Ieder jaar wordt er in de algemene ledenvergadering gestemd over een standaard contributieverhoging van 3% om de inflatie bij te houden.

Alle jeugdleden vanaf 6 jaar worden door de ledenadministratie ook ingeschreven bij de KNGU. U bent dan automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De contributie die u hiervoor per kwartaal verschuldigd bent, wordt via automatische incasso door Ledo bij u geïnd.

Per 1-7-2017 bedraagt de contributie per kwartaal:

ouder-kind gym 1,5 t/m 3 jaar € 2,50/keer
peuter-kleuter gym 3 t/m 5 jaar € 28,75
jongere jeugd gym 6 t/m 12 jaar € 28,75
jeugd gym 13 t/m 17 jaar € 32,85
turnen (1,5 uur training) 6 t/m 12 jaar € 40,20