Bewegen op muziek

Contributie

Iedere tak van sport heeft zijn eigen contributie. Dit bedrag wordt bepaald door de plaats waar getraind wordt (sportzaal, brookshoes of gymzaal basisschool), de leiding die voor de groep staat en de samenstelling van de groep.

Jeugdleden betalen minder contributie dan volwassen leden, maar is een verschil tussen jeugdleden tot 12 jaar en jeugdleden van 13 tot 18 jaar.

Ieder jaar wordt er in de algemene ledenvergadering gestemd over een standaard contributieverhoging van 3% om de inflatie bij te houden.

Alle jeugdleden vanaf 6 jaar worden door de ledenadministratie ook ingeschreven bij de KNGU. U bent dan automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De contributie die u hiervoor per kwartaal verschuldigd bent, wordt via automatische incasso door Ledo bij u geïnd.

Per 1 juli 2019 bedraagt de contributie per kwartaal (1 uur training):

 

Bodyfit 18 jaar en ouder €    37,10
jazz selectie  9 t/m 12 jaar €    31,60
jazz selectie 13 t/m 17 jaar €    36,15
demo groep streetjazz 13 t/m 17 jaar €    32,85
jazz jeugd 6 t/m 12 jaar €    28,75
jazz jeugd 13 t/m 17 jaar €    32,85
streetdance 6 t/m 12 jaar €    28,75
streetdance 13 t/m 17 jaar €    32,85
streetdance selectie 6 t/m 12 jaar €    31,60
streetdance selectie 13 t/m 17 jaar €    36,15
streetdance selectie 18 jaar e.o. €    40,80