Error: Expected response code 200, got 404 Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/102882958135434370959?kind=photo&max-results=10&thumbsize=170c was not found on this server. That’s all we know.
Body:
Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/102882958135434370959?kind=photo&max-results=10&thumbsize=170c was not found on this server. That’s all we know.
LEDO

Vereniging

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bijna alle takken van sport zijn in het bestuur vertegenwoordigd door een lid van de technische commissie van deze sportafdeling.

De functies binnen het bestuur worden op dit moment vervuld door:

Voorzitter: Nicole Stoker
Secretaris en bewegen op muziek: Sandra Besselink
Penningmeester: Gerard Lubbers
Lid (TC gym): Chantal Spoolder
Lid (TC bewegen op muziek):: Marita Blom
PR (facebook, nieuwsbrief): Dorine Slaghekke
Verenigingsondersteuning en turnen: Saskia Pigge


Ledenadminstratie en volleybal: Petra Tangena (geen bestuurslid)

Het bestuur komt elke 2 maanden bij elkaar om het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken.